گروه صنعتی میکروویو الکتروتکنیک

شعبه مرکزی

 • استان گلستان - شهرستان بندرگز ، بلوار امام خمینی ره ، نبش انقلاب 18.1 - مجتمع فنی الکترو میکرو

 • 09016928758

 • 017-34362180

 • 017-34367616

 • s.msadat@yahoo.com

 • support@mec-tm.ir

شعبه شماره 2

 • اسـتـان گلستـان ، بـنـدرگز ، چهارراه پاسداران ، پاسداران غربی ، خیابان شهید زحمتکش

 • 017-34367008

 • 017-34362180

 • info@company.com

 • support@company.com

 • 09113733788

طراحی سایت
question