آرشیو ماهانه: شهریور ۱۳۹۴

چاپگرهای سه بعدی (۳D Printer) تجهیزاتی هستند که با استفاده از آنها می‌توان از قطعات سه بعدی طراحی شده در کامپیوتر خروجی واقعی گرفت و آنها را نمونه سازی نمود .  تکنولوژی پرینتر سه بعدی چاپگرهای سه بعدی (۳D Printer) تجهیزاتی هستند که با استفاده از آنها می‌توان از قطعات سه بعدی طراحی شده در کامپیوتر خروجی واقعی گرفت و آنها را نمونه […]

طراحی سایت